Distribucions

ZOLLER + FRÖHLICH, GmBh
www.zofre.de

Punteres preaïllades i sense aïllar; maquinaria de tall, pelat i engast.

SAMEC MACCHINE, s.r.l.
www.samecmacchine.it

Màquines automàtiques per processament de cables.

NUOVA GAMMA, s.r.l.
www.nuovagamma.com

Prenses, miniaplicadors i màquines automàtiques per tall i pelat.

DSG-CANUSA, GmBh
www.dsg-canusa.de

Tubs termoretràctils.

BLF, s.r.l.
www.blf.it

Cables eléctrics i de compensació per altes temperatures.

INDUSTRIA CAVEL, s.r.l.
www.industriacavel.it

Cables fluorats (FEP-PFA-PTFE-ETFE).

IMP GROUP, s.r.l.
www.impitaly.com

Terminals i proteccions.